Friday, February 25, 2011

LIDAH, keindahan dibuatnya GOYAH


dia diciptakan sangat lentur, multi fungsi, subhanallah...
dengan kelenturannya dia bisa melakukan apa pun, entah baik atau buruk. Makanan sekeras apa pun, bisa melewatinya dengan saaangat lancar, apalagi yang lembut, AllahuAkbar.
"Sungguh, Allah sebaik-baik pencipta."

tidak hanya makanan, kekuatan hubungan dengan sesama manusia, dia menjadi kuncinya, bahkan dengan Allah yang menciptakannya.
silaturrahim, ya, kata itu sangat beken dalam hidup kita. bahkan dimana-mana selalu menghutbahkan tentang silaturrahim, karena Allah menganjurkannya, berpahala yang melaksanakannya.

kekuatan lidah menjadi sumber utama kepercayaan dari orang tua ke anaknya, dan juga sebaliknya, ke saudaranya, ke tetangganya, dan semua orang di sekitarnya. Semakin lihai llidah berolah kejujuran, silaturrahim akan semakin bagus.
namun sebaliknya, jika lidah itu lihai membalik segalanya, hancarlah dunianya, hingga hancur lah akhiratnya.
Astaghfirullahal'adziim, semoga Allah menyelamatkan kita semua, di dunia dan akhirat. amiin3x.

Sehingga Allah membuat "lidah" ini menjadi topik yang sealu hangat di beberapa sudut kalam sucinya,

Dan katakan kepada hamba-hamba-Ku. “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar) sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.” QS. 17: 53

”Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik…” QS. 16:125


Rasulullah SAW bersabda :
“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.” HR. Muttafaq alaih

“ Takutlah pada neraka, walau dengan sebiji kurma. Jika kamu tidak punya maka dengan ucapan yang baik “ Muttafaq alaih

“Ucapan yang baik adalah sedekah” HR. Muslim.

Laahaulaa walaa quwwata illabillahil'aliyyil'adzim
afwan kabir untuk segala salah dan khilaf, atas segala kesalahan baik perkataan maupun perbuatan,
kebenaran hanya milik Allah semata...

No comments: